• Analyseren

Rapportage 
Analyseren is de methode waarmee ViaMotive inzichtelijk maakt waar voor u verbeteringsmogelijkheden liggen. Afhankelijk van de controle(s) die we voor u uitvoeren, kunt u simpelweg een PDF-rapport per meting of over alle metingen ontvangen, maar u kunt ook digitaal via een speciale module up-to-date blijven. We kunnen de door ons verzamelde gegevens bovendien aanvullen met gegevens die u al heeft, zodat een helder totaalbeeld ontstaat.

Benchmark onderzoek
Na een aantal metingen bij uw dealernetwerk kunnen we een benchmarkonderzoek uitvoeren. Hierin wordt per dealer of contractpartner een analyse van de resultaten gemaakt of een vergelijking met andere dealers of contractpartners. Hierdoor ontdekt u welke onderdelen van uw organisatie eventueel onderpresteren en dus extra aansturing nodig hebben.

Statistisch onderzoek
Een goed uitgevoerd mystery shopper- of klanttevredenheidsonderzoek biedt een prima basis voor het statistisch onderzoeken van verbanden. Misschien blijkt er bijvoorbeeld een verband te bestaan tussen een matig uitgevoerd telefoongesprek en de uiteindelijke klanttevredenheid? Als u dat weet, kunt u er gericht actie op ondernemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Cookies

Cookies verbeteren de uw ervaring op de website. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor andere cookies hebben we uw toestemming nodig. Meer informatie over de cookies van deze website leest u via de onderstaande link.

meer informatie