Documentcontrole

Worden werkzaamheden en garantieclaims correct vastgelegd?
Het niet of onjuist vastleggen van gegevens zorgt voor vervuiling van uw data en mogelijk zelfs voor(juridische) problemen. Wij kunnen (onaangekondigde) bezoeken binnen uw netwerk uitvoeren en aan de hand van een vooraf vastgelegde controlelijst aselect uw documenten nalopen. Uiteraard ontvangt u een rapport van onze bevindingen op een door u gewenste wijze.

contact opnemen